Soi dáng trán đoán địa vị xã hội

1789 lượt chơi

Dáng trán cao hay thấp của mỗi người phần nào dự báo hoặc cho mọi người biết địa vị của họ trong xã hội. Tìm hiểu điều thú vị này với quiz sau nhé.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x