Tâm lý ghen tỵ của bạn mạnh đến cỡ nào?

1603 lượt chơi

Bạn ích kỷ, hay ghen tỵ với mọi điều diễn ra quanh cuộc sống của mình, hay ngược lại, luôn thấy cuộc sống ngập màu hồng, chẳng có nhu cầu so sánh mình với ai?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x