Tìm ngay ra 2 tính từ định nghĩa con người bạn qua việc nhìn tranh

1372 lượt chơi

Nhìn vào bức tranh và làm theo hướng dẫn để biết được 2 tính từ định nghĩa con người bạn là gì nhé.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x