Top 3 con giáp gặp họa từ miệng mà ra

364 lượt chơi

Vì không "lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" nên 3 con giáp dưới đây hay gặp họa từ miệng mà ra.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x