Top 4 cung Hoàng đạo thích truy lùng quá khứ của nửa kia

565 lượt chơi

Ai cũng mong muốn sống chỉ nghĩ về hiện tại và hướng tới tương lai. Thế nhưng 4 cung Hoàng đạo nữ dưới đây luôn trăn trở về quá khứ của người yêu và tìm mọi cách để biết được những điều đã qua trong quá khứ.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x