Trong tình yêu bạn có phải là người chủ động?

1919 lượt chơi

Khi đã vướng vào "lưới tình", liệu bạn có dễ đánh mất mình vì đối phương hay vẫn luôn nắm quyền chủ động?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x