Tư thế ngồi "bán đứng" tâm lí con trai

1999 lượt chơi

Bạn đang để mắt tới một anh chàng nào đó nhưng không biết tính cách người ấy ra sao? Hãy chú ý đến tư thế ngồi của chàng!!!

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x