Tử vi hàng ngày: Thứ ba (12/1) của 12 cung Hoàng đạo

725 lượt chơi

Hôm nay, Kim Ngưu nên tránh các cuộc đối đầu dù nhỏ nhất, vì bạn không thể biết chắc chúng sẽ diễn biến như thế nào. Còn Song Tử cần tránh đưa ra những quyết định vội vàng.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x