Tử vi thứ Ba ngày 27/9/2016 của 12 cung Hoàng đạo

381 lượt chơi

Hôm nay, Cự Giải hơi lo lắng về tiến độ thực hiện công việc. Một vài người trong nhóm bắt đầu có biểu hiện rã đám và bạn sẽ đóng vai trò sốc vác lại tinh thần cho toàn đội. Còn các cung Hoàng đạo khác đón ngày mới như thế nào.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x