Tử vi tuần từ 28/11 tới 4/12/2016 của 12 cung Hoàng đạo

575 lượt chơi

Tuần này, Song Ngư phải đối diện với những lựa chọn quan trọng liên quan tới gia đình và công việc, tình thân và bằng hữu... Những vấn đề này, bạn không nên tự quyết, nếu không làm sai người khác sẽ trách cứ bạn đấy. Còn các cung Hoàng đạo khác đón ngày mới như thế nào?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x