Tuần mới của 12 cung Hoàng đạo (11/1 - 17/1)

1457 lượt chơi

Tuần này, các cuộc thảo luận, bàn bạc giữa Bạch Dương với bạn bè, đồng nghiệp có thể bị gián đoạn bởi những tranh cãi hay hiểu lầm. Còn Cự Giải cần tuyệt đối thận trọng trong mọi động thái chi tiêu.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x