Tướng cổ thế nào là người may mắn?

1550 lượt chơi

Chỉ cần nhìn vào tướng cổ của bạn, người khác cũng phán đoán được bạn có phải là người may mắn hay không.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x