Tướng người dễ gặp tai họa vì lời nói

466 lượt chơi

Có nhiều người không ý thức được lời nói của họ vô tình lại mang lại tai họa không ngờ tới. Tướng người của những người như vậy thế nào? Cùng khám phá với emdep.vn.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x