Tuyệt chiêu "xử lý" kẻ thứ 3 của 12 nữ Hoàng đạo

3328 lượt chơi

Mỗi chòm sao nữ lại có tuyệt chiêu riêng để giải quyết kẻ thứ 3 xen vào chuyện tình của mình đó.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x