Vì sao bạn thường "cháy túi"

652 lượt chơi

Thường xuyên ở trong tình trạng hết tiền là tình trạng bạn hay gặp phải. Có đôi khi chính bạn cũng chẳng biết mình đã "nướng" tiền vào việc gì. Đây sẽ là câu trả lời cho bạn.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x