Xem khoảng cách giữa ngón tay biết ngay người cởi mở hay khép kín

847 lượt chơi

Chỉ cần xòe ngay bàn tay của bạn ra một cách tự nhiên để xem khoảng cách giữa các ngón tay như thế nào là đủ biết bạn là người sống cởi mở hay khép kín.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x