Ý nghĩa đường ngấn hằn ở cổ tay

2142 lượt chơi

Một người bình thường có từ 2 đến 4 đường hằn ở cổ tay. Mỗi đường ngấn đó tùy theo mức độ đậm nhạt khác nhau sẽ cho bạn biết tuổi thọ cũng như tình trạng sức khỏe, tương lai của bạn.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x